UtahCounty.gov

The Official Website of Utah County Government

Utah County Surveyor

Gary Ratcliffe

Utah Salt Flats
Utah County Surveyor Contact Information

Gary Ratcliffe

 
Utah County Surveyor
gary@utahcounty.gov
2855 South State Street
Provo  UT 84606 
 

Anthony Canto

 
Deputy County Surveyor
anthonyc@utahcounty.gov
2855 S State Street
Provo  UT 84606